top of page

Regler for havnevakt

§ 15 VAKTHOLD


15.1    Tillitsvalgte er fritatt for vakthold.


15.2    Vakt holdes etter oppsatte lister. Vaktplikten påligger medlemmer som har båt/båtplass på båtklubbens eiendom


15.3    Den vaktpliktige har ansvar for at den pålagte vakt blir avviklet enten ved personlig oppmøte eller ved stedfortreder (bytte vakt). Den vaktpliktige må selv ordne med stedfortreder, som må være medlem av båtklubben.


Havneleder skal ha beskjed om hvem som møter som stedfortreder.


15.4    Det føres protokoll for hver vakt.


15.5    Fritak fra vaktplikten kan bare gis av havneleder etter skriftlig begrunnet søknad.


15.6    Den som forsømmer sitt vakthold og ikke er innvilget fritak av havneleder, skal betale et vaktgebyr så stort som årsmøtet har bestemtHvis gebyret ikke betales innen fastsatt frist, eller om forsømmelse av vakthold gjentas, betraktes dette som oppsigelse av medlemskapet.


15.7   Vakt plikter å holde Ternas område ryddig og fri for søppel, vaske handikaptoalett hver dag samt å svare på vakttelefon hvis noen ringer. Det er også vakta sin oppgave å sørge for at alle gjester betaler for seg.

Andre oppgaver vil pålegges etter avtale.


Det er hvert enkelt medlems plikt å sørge for at det er vakt på tildelte datoer (2døgn). Ved bytte av vakt, kan dette gjøres kun mot et annet medlem. Kun medlemmer av klubben kan ha vakt. Ved bytting, ta kontakt med havneleder, hvis bytting ikke oppnås, så kan vakt selges for kr. 1000,-.


Vakta er fra kl. 17.00 - 17.00 og bytte av vakt og telefon foregår i vaktbua kl.17.


Vaktliste blir sendt ut på epost, og hengt opp på Terna.


Vaktgebyret for 2023 er kr. 1.500, - for den som forsømmer sin vakt i henhold til pgf. 15.6. og 15.7

 


SE VÅRE VEDTEKTER

VEDTATT PÅ ÅRSMØTE 12. MARS 2019

 

§ 7 BÅTPLASSER


7.1          Ved tildeling av ledig båtplass kan styret ta hensyn til nære slektninger i rett oppadstigende linje.


7.2          Fremleie er ikke tillatt for medlemmene


7.3          Havne- og opplagsavgiften fastsettes av båtklubbens

               årsmøte.


7.4          Vedlikehold av egen båtplass (utstikker) inngår i

               leieforholdet.


7.5          Ved kjøp av større båt har medlemmet ikke krav på 

               båtplass, hvis dette ikke finnes 


7.6          Maksimal båtlengde er 40 fot.


7.7          Dersom båtplassen ikke skal benyttes kommende sesong må beskjed om dette gis havneleder senest innen 1. mai.


7.8          Leietakere med båter på Ternas område plikter å ha gyldig båtforsikring. Dokumentasjon på dette sendes havneleder innen 1. mai hvert år.

bottom of page