top of page

Priser Havna

Medlemskap pr. år

kr 300,00

Innskudd bryggeplass 0-19 fot

kr 10 000,00

Innskudd bryggeplass 20-29 fot

kr 15 000,00

Innskudd bryggeplass 30-40 fot

kr 20 000,00

Bryggeplass med innskudd, leie per fot

kr 70,00

Strøm, forbruk inntil ett døgn

kr 60,00

Strøm, utover ett døgn, per kwh

kr 2,00

Bryggeplass per måned 0-19 fot

kr 600,00

Bryggeplass u/innskudd, brygge A – B – C, leie pr. måned sommer og vintersesong, hver sesong betales forskuddsvis

Bryggeplass per måned 20-29 fot

kr 700,00

Bryggeplass u/innskudd, brygge A – B – C, leie pr. måned sommer og vintersesong, hver sesong betales forskuddsvis

Bryggeplass per måned 30-40 fot

kr 800,00

Bryggeplass u/innskudd, brygge A – B – C, leie pr. måned sommer og vintersesong, hver sesong betales forskuddsvis

Gjestebryggeplass fritidsbåt, per døgn inkl strøm

kr 180,00

Betales forskuddsvis

Gjestebryggeplass fritidsbåt, per døgn (uten strøm)

kr 120,00

Betales forskuddsvis

Gjestebryggeplass yrkesbåt, per døgn

kr 200,00

Betales forskuddsvis, kontakt leder

Opplag vinter inne, per fot

kr 70,00

Opplag vinter ute, per fot

kr 55,00

Opplag sommer inne, per fot

kr 100,00

Opplag sommer ute, per fot

kr 55,00

Opplag på land mer enn 2 sesonger

kr 200,00

Miljøavgift per bryggeplass/opplag

kr 80,00

Utkjøringsrampe, ved bruk av ikke-medlem

kr 80,00

Lagring henger

kr 60,00

Per kvadratmeter (lengste lengde x største bredde)

Slipp/hjullaster, medlem med innskudd

kr 100,00

Bruk per døgn/gang

Slipp/hjullaster, øvrige

kr 300,00

Bruk per døgn/gang

bottom of page