top of page

Styremøte 28. Mars 2023

28. mars 2023

Referat fra styremøte i Terna 28.3.2023


Tilstede: Jim R. Olsen, Håvard Hovsbakken, Turid Husdal, Stig Stafne, Ole Johan Hansen, Turid Skogås,

Ralph Dyrseth, Terje Olsen (delvis), Per Holt (referent). Styremøtet omfattet kun formelle styremedlemmer.


Saker:

1. Godkjenning av innkalling og dagsorden

OK


2. Godkjenning av referat fra forrige styremøte


3. Orkanger Aktivum/Terna

Lørdag 17. juni fokuserer Orkangerdagene Orkanger mot sjøen, med bryggedans på Langbrua og aktiviteter fra Jensenbrygga til Nokken. Terna vil bl.a. holde åpent hus med båthall og utleielokaler for publikum, og vise frem anlegg og muligheter for båtinteresserte. Det forventes at vi, sammen med Orkanger Aktivum, tar ansvar for forskjønnelse av vårt område. I tillegg er det aktuelt å gjøre følgende tiltak, med hel- eller delvis finansiering fra pengestøtte som Orkanger Aktivum/Terna klarer å skaffe:

• Endring/forskjønnelse av gjerde mot vest, - utføres og bekostes av Orkanger Historie. Porten fjernes av Terna for å lette adkomst for rullestolbrukere.

• Riving av, og forskjønnelse ved gjerde nord for bommen, - erstattes med en rygg av «skottestein». Kostnadsoverslag for materialer og arbeid skaffes.

• Restaurering av fyret. Kostnadsoverslag skaffes innen møte med Orkanger Aktivum 13.4.23.

• Rydding av trær/buskas på veien mot fyret ved dugnad.

• Leiearealet for konteineren ved slippen sies opp, og vårt bryggemateriell på land

fjernes. Arealet forskjønnes.

• 5 stk. benker for utearealet skaffes.

• Forskjønnelse knyttet til den nyinnkjøpte dieseltanken vurderes.


4. Saker fra årsmøtet

• Styret besluttet å finansiere ny brygge C med egne midler, dvs. uten belåning. 30.3.23 ble den gamle C-brygga solgt for kr. 50.000, -!

• Prislisten vedtatt i årsmøtet henges på oppslag etc. og legges ut på nettsiden.

• Vaktordningen skal gjelde i perioden 1. mai til 30. september. Vakttelefonen

hentes/leveres vaktbua, hvor all relevant info om ordningen skal være tilgjengelig.

• Bobilparkering utredes ytterligere. Kontakt tas med kommunen for å avklare mulig

samarbeid/støtte.


5. Eventuelt

Styret diskuterte:

• Egne infotavler på Orkanger som viser veien til Terna, og evt bobilcamp.

• Omlegging av grunnlaget for innskudd og leie av bryggeplass. Det kan bli aktuelt å

starte med C-brygga, slik at bredden, og ikke lengden av båten og dermed bryggeplassen legges til grunn. Dette vil kunne gi bedre utnyttelse av brygga ved at flere får plass.


Neste møte, hvor alle tillitsvalgte deltar, holdes tirsdag 25. april kl.18.00.

Medlemssider

bottom of page