top of page

Styremøte 25. April 2023

25. april 2023

Referat fra styremøte i Terna 25.04.2023


Tilstede: Jim R. Olsen, Turid Husdal, Ole Johan Hansen, Turid Skogås, Ralph Dyrseth, Morten Ekli, Jan K. Ålberg, Jostein Mule, Bjørn Prestmo. Håvard Hovsbakken (referent).


Forfall: Stig Stafne, Geir Mule, Hans Langeng, Espen Dyrseth, Snorre Hellesvik, Per Holt


Saker:

1. Godkjenning av innkalling og dagsorden OK

2. Godkjenning av referat fra forrige styremøte Ok

3. Vedtatte saker:

• Kaisa fra Allsidig Design presenterte forslaget til ny webside. Med noen endringer legges dette ut på nettet tidlig i mai.

• Gjerdet mot Langbrua erstattes med stabbesteiner under forutsetning av at kostnaden på kr. 32500 dekkes etter Orkanger Aktivums fellessøknad om penger fra kommunen.

• Dugnader iverksettes for bryggene med havneleder og bryggelederne i spissen.

• Alle bryggene skal oljes.

• Testperiode for parkering av bobiler starter primo mai.

• Nye priser for Trondheim Seilforenings vinteropplag blir som følger: o Kr. 65,- pr. fot inkl. en natt på gjestebrygga ved opptak og en natt ved utsett. o Kr. 200,- pr. båt pr. år for høst og vårpuss/vann og renovasjon. Dette skal betales av alle. Ev strøm gjennom vinteren avtales spesielt. o Kr. 500,- pr. år for kjøring av krybbe. o Kr. 1000,-pr. år for lagring av krybbe.


4. Andre saker

• Forslag til skjerming av dieseltanken ble diskutert.

• Brygga som lå ved slippen er solgt (15’), og konteineren fra samme sted er fjernet.

• Ny C-brygge er montert etter stor dugnadsinnsats.

• Ny kabel til prosjektor skaffes.

• Brønnøysund varsles om at forrige leders signaturrett opphøres.

 

Neste møte holdes i Terna 23.mai kl 18.00.

Medlemssider

bottom of page