top of page

Dieselfylling og slipp er da åpnet igjen

Oppdatert: 26. jul.

Da er det ordnet opp etter diesellekkasjen slik at dieselfylling og slippen er åpnet igjen.


bottom of page