Topp
 
§ 7 BÅTPLASSER

7.1          Ved tildeling av ledig båtplass kan styret ta hensyn til nære slektninger i rett oppadstigende linje.

7.2          Fremleie er ikke tillatt for medlemmene

7.3          Havne- og opplagsavgiften fastsettes av båtklubbens

               årsmøte.

7.4          Vedlikehold av egen båtplass (utstikker) inngår i

               leieforholdet.

7.5          Ved kjøp av større båt har medlemmet ikke krav på 

               båtplass, hvis dette ikke finnes 

7.6          Maksimal båtlengde er 40 fot.

7.7          Dersom båtplassen ikke skal benyttes kommende sesong må beskjed om dette gis havneleder senest innen 1. mai.

7.8          Leietakere med båter på Ternas område plikter å ha gyldig båtforsikring. Dokumentasjon på dette sendes havneleder innen 1. mai hvert år.

 
Ang. bryggeplasser, kontakt havneleder
Les mer
 
[Arkiv for siden]