Topp
 
Havnevakt 2022

§ 15 VAKTHOLD

15.1        Tillitsvalgte er ikke fritatt for vakthold.

15.2        Vakt holdes etter oppsatte lister. Vaktplikten påligger medlemmer som har båt/båtplass på båtklubbens eiendom

15.3        Den vaktpliktige har ansvar for at den pålagte vakt blir avviklet enten ved personlig oppmøte eller ved stedfortreder (bytte vakt). Den vaktpliktige må selv ordne med stedfortreder, som må være medlem av båtklubben.

Havneleder skal ha beskjed om hvem som møter som stedfortreder.

15.4        Det føres protokoll for hver vakt.

15.5        Fritak fra vaktplikten kan bare gis av havneleder etter skriftlig begrunnet søknad.

15.6        Den som forsømmer sitt vakthold og ikke er innvilget fritak av havneleder, skal betale et vaktgebyr så stort som årsmøtet har bestemtHvis gebyret ikke betales innen fastsatt fristeller om forsømmelse av vakthold gjentas, betraktes dette som oppsigelse av medlemskapet.

 

Det er hvert enkelt medlems plikt å sørge for at det er vakt tilstede på tildelt dato. Ved bytte av vakt, kan dette gjøres kun mot et annet medlem. Kun medlemmer av klubben kan ha vakt. Hvis bytting, ta kontakt med havneleder, mob. 95907805, hvis bytting ikke oppnås, så kan vakt selges kr. 500,-.

Vaktgebyret for 2022 er kr. 1.000,- for den som forsømmer sin vakt i henhold til pgf. 15.6. 

                                            Vakta er fra kl. 23.00 - 06.00

 

SE VÅRE VEDTEKTER

VEDTATT PÅ ÅRSMØTET 12. MARS 2019

§ 7 BÅTPLASSER

7.1           Ved tildeling av ledig båtplass kan styret ta hensyn til nære slektninger i rett oppadstigende linje.

7.2           Fremleie er ikke tillatt for medlemmene

7.3           Havne- og opplagsavgiften fastsettes av båtklubbens årsmøte.

7.4           Vedlikehold av egen båtplass (utstikker) inngår i leieforholdet.

7.5           Ved kjøp av større båt har medlemmet ikke krav på båtplass, hvis dette ikke finnes 

7.6           Maksimal båtlengde er 40 fot.

7.7           Dersom båtplassen ikke skal benyttes kommende sesong må beskjed om dette gis havneleder senest innen 1. mai.

7.8           Leietakere med båter på Ternas område plikter å ha gyldig båtforsikring. Dokumentasjon på dette sendes havneleder innen 1. mai hvert år.

 

 

 

 

1.      juni

Markus Skarbo

 

2.      Juni

Tor A Solem

 

3.      Juni

 Jørgen Ljøkjel

 

4.      Juni

Ivar Bye

 

5.      Juni

Øystein Hoff

Søndag

6.      Juni

Brage Lium

 

7.      Juni

Viggo Hansen

 

8.      Juni

Hans I Langeng

 

9.      Juni

Øyvind Fladland

 

10.   Juni

Andreas Antonsen

 

11.   Juni

Jostein Mule

 

12.   Juni

Bjørnar Antonsen

Søndag

13.   Juni

Geir Mule

 

14.   Juni

Luat The Tran

 

15.   Juni

Birger Reppe

 

16.   Juni

Einar Aalberg

 

17.   Juni

Ketil Stokkan

 

18.   Juni

Sten Børje Bye

 

19.   Juni

Joar Gaustad

Søndag

20.   Juni

Tor J Sund

 

21.   Juni

Harald Dørdal

 

22.   Juni

Oskar Solstad

 

23.   Juni

Orkla Gjestegård

 

24.   Juni

Ottar Knudsen

 

25.   Juni

Bengt Benberg

 

26.   Juni

Øyvind Slupphaug

Søndag

27.   Juni

Kåre Westerås

 

28.   Juni

Bernt O Knudsen

 

29.   Juni

Rudolf Gjengstø

 

30.   Juni

Ragnar Ingdal

 

1.      Juli

Torbjørg Husdal

 

2.      Juli

Randi Ebbesen

 

3.      Juli

Ketil Øyen

Søndag

4.      Juli

Ronny Mehlum

 

5.      Juli

Ståle Antonsen

 

6.      Juli

Ole M Rømmesmo

 

7.      Juli

Steve Tverrå

 

8.      Juli

Erik M Garberg

 

9.      Juli

Benjamin Bye

 

10.   Juli

Jørn A Ophaug

Søndag

11.   Juli

Arne Okstad

 

12.   Juli

Stig Staffne

Solgt - Håvard 

13.   Juli

Jostein Karlsen

 

14.   Juli

Stig Ognes

 

15.   Juli

Stig Andreasen

Solgt - Håvard 

16.   Juli

Jon Borgar Mjøen

 

17.   Juli

Harry Nilsen

Søndag

18.   Juli

Arve Knutsen

 

19.   Juli

Rolf Rønning

 

20.   Juli

Bjørn A Prestmo

 

21.   Juli

Finn Berbusmel

Solgt - Håvard 

22.   Juli

Ole Sundli

 

23.   Juli

Orkanger Ungdomskole

 

24.   Juli

Trygve Sundli

Søndag

25.   Juli

Arve Gausen

 

26.   Juli

Morten Ekli

 

27.   Juli

Alf H Skeie

 

28.   Juli

Bjørn Næss

 

29.   Juli

Espen Dyrseth

 

30.   Juli

Asbjørn Gjønnes

 

31.   Juli

Jan A Belsvik

Søndag

1.      August

Arve O Schevik

 

2.      August

Arnulf Knudsen

 

3.      August

Arnt B Dyrnes

 

4.      August

Hallvard Hansen

 

5.      August

Tore Forbord

 

6.      August

Per Holt

 

7.      August

Knut I Olsen

Søndag

8.      August

Sissel Berg

 

9.      August

Ola H Fagerholt

 

10.   August

Jørn Flåtten

 

11.   August

Nils Værnes

 

12.   August

Thorleif Torgersen

 

13.   August

Jostein Askim

 

14.   August

Trond Nebb

Søndag

15.   August

Arvid A Sivertsen

 

16.   August

Arnstein Rye

 

17.   August

Jon E Gåsbakk

 

18.   August

Geir Hermannstad

 

19.   August

Gunnar Hammer

 

20.   August

Bjørn Rickvaldsen

 

21.   August

Snorre Hellevik

Søndag

22.   August

Sondre Bjørnbeth

 

23.   August

Hans Marschal

 

24.   August

Kjell Hågensen

 

25.   August

Harald Gunnes

 

26.   August

Tom R Olsen

 

27.   August

Tormod Midtlyng

 

28.   August

Kjell Løkken

Søndag

29.   August

Oddbjørn Grøseth

 

30.   August

Sigbjørn Kåsbøll

 

31.   August

Morten Alver

 

1.      September

Terje Erlandsen

 

2.      September

Edvard Almli

 

3.      September

Per Arve Ekle

 

4.      September

Jim Ronny Olsen

Søndag

5.      September

Roy Ålberg

 

6.      September

Petter Eriksen

 

7.      September

Morten Kvernstad

 

8.      September

Øyvind Sten

 

9.      September

Arne P Kjøraas

 

10.   September

Bjørn Egil Flø

 

11.   September

Ingvar Auran

Søndag

12.   September

Kari Ålberg

 

13.   September

Jan Morten Tøndel

 

14.   September

S.Robertsen

 

15.   September

Mattias Lepkovski

 

16.   September

Svein Inge Størseth

 

17.   September

 Janne/Robert Larsen

 

18.   September

 

Søndag

19.   September

 

 

20.   September

 

 

21.   September

 

 

22.   September

 

 

23.   September

 

 

24.   September

 

 

25.   September

 

Søndag

26.   September

 

 

27.   September

 

 

28.   September

 

 

29.   September

 

 

30.   September

 

 

1.      Oktober

 

 

2.      Oktober

 

Søndag

3.      Oktober

 

 

4.      Oktober

 

 

5.      Oktober

 

 

6.      Oktober

 

 

7.      Oktober

 

 

8.      Oktober

 

 

9.      Oktober

 

Søndag

10.   Oktober

 

 

11.   Oktober

 

 

12.   Oktober

 

 

13.   Oktober

 

 

14.   Oktober

 

 

15.   Oktober

 

 

16.   Oktober

 

Søndag

17.   Oktober

 

 

18.   Oktober

 

 

19.   Oktober

 

 

20.   Oktober

 

 

21.   Oktober

 

 

22.   Oktober

 

 

23.   Oktober

 

Søndag

24.   Oktober

 

 

25.   Oktober

 

 

26.   Oktober

 

 

27.   Oktober

 

 

 

 

Les mer
 
[Arkiv for siden]