Topp
 
Havnevakt 2018

OBS VIKTIG : Gebyr for manglende frammøte på vakt er kr. 1000,- (et tusen) for første gangs fravær.

                       For andre gangs fravær er gebyret 5000,- (fem tusen)

                       Ved eventuelt tredje fravær opphører ditt medlemskap i Terna med øyeblikkelig virkning.

Er det noe du lurer på i forbindelse med dine vakter må du diskutere saken i god tid med Havnesjef Jon Ålberg. Han har følgende nummer : 924 80 580.

Les mer
 
[Arkiv for siden]