Topp
 
Styremøte 13. oktober 2021

Tilstede: Turid Husdal, Jon Ålberg, Ole Johan Hansen, Geir Mule, Herman Ekli, Turid Skogås, Håvard Hovsbakken, Ralph Dyrseth, Stig Andersen, Jostein Mule, Bjørn PrestmoHelge Meyer (referent).

Forfall: Per Holt, Jan K. Ålberg, SnorrHellesvik

 

Saker: 

1. Godkjenning av innkalling og dagsorden.
• OK

 

2. Godkjenning av referat fra forrige styremøte.
• OK

 

3. Orientering fra kasserer.
• Det mangler fortsatt betaling av medlemskontingent fra noen, men det er bedring siden forrige styremøte. 9 stk kreditert. De som ikke betaler kan strykes fra medlemslista og får evt. søke på nytt.
• Nytt regnskapsprogram vurderes innkjøpt. Dagens løsning er tungvint. 

 

4. Orientering fra Havnesjef.
• God deltakelse på siste dugnad. Mat sponset av KlæbuBil & Bensin. 
• 10 seilbåter tas opp den 16.-17.10.
• Båter tilhørende Terna-medlemmer tas opp 23.-24.10
• Forespørsel fra Atle Dagestad om plassering av båt-krybbe er innvilget.  

 

5. Orientering fra Husstyret.
• Utleien har tatt seg opp igjen etter pandemien. 
• Nyttårsaften, utleie for 25stk. Forbud mot fyrverkeri på oppstillingsplass for båtene. 

 

6. Eventuelt. 
• Anmeldelsen for hærverk på Fyret er henlagt. Politiet: «For lite info til å kunne identifisere gjerningsperson/-er.»
• Spørsmål om bensin-salg til båter i regi av Terna ble tatt opp, men det anbefales ikke gjennomført pga. kostnader ved etablering, antatt lav omsetning og sikkerhetsutfordringer.
• Terna 70 år 12.1.2022. Vi gjennomfører en markering ifm årsmøtet. Styreleder kontakter Terje Olsen for evthistoriske foto og annet som kan brukes til en markering. Mulige «drypp» i Søra
• Forsikring av fyret. Styreleder kontakter Orkanger Vel for å høre om OV kan dekke forsikring når Terna tar vedlikeholdet. Kasserer kontakter Gjensidige for å sjekke mulighet der.
• Organisering av postmottak for Terna må gjennomgås –bl.a post@terna.no – Styreleder kontakter Terje Olsen om det. 

 

Neste styremøte holdes TORSDAG den 11.11.2021 kl. 18.00.


Tilbake