Topp
 
Styremøte 3. mars 2021

TilstedeHelge Meyer, Turid Husdal, Jon Ålberg, Ole Johan Hansen, Turid Skogås, Ralph Dyrseth, Per Holt (referent)

 

Saker: 

1. Godkjenning av innkalling og dagsorden

Ok

2. Godkjenning av referat fra forrige styremøte 

Ok

3. Orientering fra kasserer 
• Regnskap gjennomgått
• Budsjett 2021 styregodkjent med små justeringer.
• Etter sjekk av prisnivå fortsetter vi å bruke Gjensidige ved forsikring.

 

4. Orientering fra havnesjef
• Mottatt tilbud om service på varmepumpene benyttes.
• Oppfølgingsavtale for brannsikring opprettes med Caverion.

 

5. Orientering fra husstyret
• Inntil videre skjer ingen utleie. 

 

6. Eventuelt  

På grunn av pandemi og smittehensyn  det formelle styret ta ansvar for å iverksette enkelte nødvendige endringer som normalt krever årsmøtevedtak. Dette gjelder i første rekke forskyvning av årsmøtet, men kan også gjelde mindre investeringer, justering av priser eller presisering av vedtektenes tekst. 

• Årsmøtet som normalt skal avvikles i mars utsettes til høsten.
• Vedtektenes §15.2 endres nå ved at ordet «båtplass» tilføyes.
• Kr 3.500,- bevilges for å få kameraanlegget operativt.
• Vi følger opp Trondheim Havns aktivitet utenfor Terna med tanke på evt mudring av bassenget. 
• Dagen etter styremøtet, dvs torsdag 4.3 ble en inkassosak behandlet og avsluttet i Forliksrådet.

 

Neste styremøte holdes onsdag 14.april kl. 18:00.


Tilbake