Topp
 
Styremøte 30. november 2020

TilstedeHelge Meyer, Turid Husdal, Jon Ålberg, Ole Johan Hansen, Per Holt (referent)

 

Det var med sorg Ternas styre ble samlet etter leder Johan Richard Hovsbakkens uventede bortgang. Møtet kom i standpå kort tid for å beslutte nødvendige tiltak for Terna knyttet til dette dødsfallet.

Prokura

Johan Richard Hovsbakken og Jon Ålberg har hittil signert for båtklubben i fellesskap. Styret besluttet nå at Jon Ålberg og Helge Meyer skal kunne signere for Båtklubben Terna hver for seg. Helge Meyer går inn som leder inntil neste årsmøte. Turid tar nødvendig saksbehandling mot Brønnøysund.

Utleie av lokaler

Som besluttet på siste årsmøte tar Ralph Dyrseth nå over denne funksjonen fullt og helt. Han vil selvsagt få nødvendig hjelp til dette.

Neste styremøte

Styremøtet berammet til 6.1. 2021 flyttes til 13.1.2021 kl. 18.00, slik at hovedstyret får litt bedre tid til å forberede dette.


Tilbake