Topp
 
Styremøte 28. oktober 2020

Tilstede: Johan R. HovsbakkenHelge Meyer, Turid Husdal,Jon Ålberg, Ole Johan Hansen, Geir Mule, Hermann EkliTurid Skogås, Håvard Hovsbakken, Ralph Dyrseth, Stig Andresen, Jostein Mule, Bjørn PrestmoSnorre HellesvikPer Holt (referent)

Forfall: Jan Kristian Ålberg

 

Saker: 

1. Godkjenning av innkalling og dagsorden

Ok

2. Godkjenning av referat fra forrige styremøte 

Antall seilere i vinteropplag ble til slutt 19, og oppmøtte til årsmøtet ble 30. Ellers ok.

3. Orientering fra kasserer 

Budsjettet for 2020 forventes nå likevel å bli oppnådd. Vi har fått ett forsikringstilbud, men vi har god tid og avventer vurdering til flere kommer inn.

4. Orientering fra havnesjef

Både hall og paviljong er fullsatt. Det er jobbet godt, og anlegget er i shipshape tilstand.

 

5. Orientering fra husstyret

Ingen utleie. Har dog fått enkelte lugubre forespørsler som av flere årsaker er uaktuelle, eksempelvis utleie til ungdomsfester og hvor den ansvarlige er yngre enn 25 år.

 

6. Eventuelt  

Pga pandemien må det tradisjonelle julebordet utgå. Kun det utvidede styret inviteres til en sammenkomst i Terna fredag 27.11 kl. 19.00.

 

Etter dette møtet hadde hovedstyret berammet eget møte


Tilbake