Topp
 
Protokoll fra årsmøte i Båtklubben Terna, 14. oktober 2020

29 personer deltok på årsmøtet i Ternas lokaler. Møtet åpnet med ett minutts stillhet for å minnes de som var gått bort siste år.

 

Konstituering

Innkalling og sakliste ble godkjent.

Johan R. Hovsbakken ble valgt til møteleder, Per Holt til sekretær, og Trygve Sundli og Jon B. Mjøen til å signere denne protokollen. 

 

Styrets beretning

Årsmøtet var opprinnelig satt til 15. mars d.å., men ble på grunn av koronapandemien utsatt til 14. oktober. 

Styrets beretning, regnskap og revisjonsrapport samt budsjett ble gjennomgått og godkjent. Aktivitetene innen klubbens forskjellige områder ble redegjort for. Årsmøtet hadde ingen spesielle bemerkninger til denne informasjonen.

 

Innkomne forslag

Styret foreslo enkelte prisendringer som med en mindre justering ble godkjent av årsmøtet. Følgende gjelder fra 14.10.2020:

Medlemskap pr. år i Båtklubben Terna:kr. 200,-

Innskudd bryggeplasser:

• 0  -  19 fotkr. 8.000,-
• 20 – 29 fot:kr. 12.000,-
• 30 – 40 fot:kr. 16.000,-

Bryggeplass med innskudd, leie pr. fot :kr. 60,-

Bryggeplass u/innskudd, brygge A – B – C, leie pr. måned:

• 0  -  19fotkr. 500,-
• 20 – 29fot:kr. 600,-
• 30 – 40fot:kr. 700,-

 

Gjestebryggeplass, betales forskuddsvis:

• Fritidsbåter pr. døgnkr. 100,-
• Fritidsbåter inntil 4 døgn:kr. 300,-
• Fritidsbåter videre leie pr. uke:kr. 500,-
• Yrkesbåter pr. døgnkr. 200,-

 

Opplag pr. fot:

• Vinter, inne​        kr. 55,-
• Vinter, ute​          kr. 45,-
• Sommer, inne​    :kr. 100,-
• Sommer, ute​      :kr. 45,-
• Opplag på land mer enn 2 sesongerkr. 200,-

 

Miljøavgift pr. bryggeplass samt for båt i oppla        kr. 50,-

Strøm, forbruk inntil ett døgn:    kr. 50,- 

• Lengre tidsforbruk pr. kwh:      kr. 2,-

Utkjøringsrampe, ved bruk av ikke-medlerkr. 50,-

Slipp/traktor, bruk pr. døgn / pr. gang:

• medlem med innskuddkr. 100,-
• øvrige​   kr. 200,-

Utleie lokaler:

Storsal med kjøkken:

• ukedag 1 – 2 dagerkr. 4.000.-
• ukedag 3 – 5 dagerkr. 4.500.-
• hel uke​  kr. 6.000,-
• helgkr. 4.000,-
• tillegg projektor pr. gang:kr. 300,-
• tillegg lyd/musikkanleggpr. gan     kr. 500,-

Møterom 1.etg. pr.dag​    ​ kr1.500.-

Paviljong, leie pr. døgn (1/5 – 1/10):kr. 800,-

Medlemmer gis ved lokalleie kr. 250,- i rabatt pr. gang.

 

Valg

Valgkomiteens forslag ble vedtatt som følger:

Funksjon/ansvarValgperiode

LedeJohan R. Hovsbakken  1 år

NestlederHelge Meyer​ 2 år

Kasserer​ Turid Husdal​ 1 år

Sekretær​ Per Holt​        1 år

Havneleder​    Jon Ålberg​     2 år

Materialforvalter   Ole Johan Hanse   1 år

1. varamedlem​      Geir Mule​      1 år

2. varamedlem​      Hermann Eikli       2 år

Leder Dameklubben     eget valg

Husstyret​       Ralph A. Dyrseth  1 år

​       Håvard Hovsbakken     2 år

​       Stig Andresen       2 år

Ass. havneleder     Jan K. Ålberg1 år

Brygge A​       Jostein Mule​  1 år

Brygge B​       Bjørn Prestmo2 år

Brygge C               Snorre Hellesvik​    2 år

Valgkomite​    Terje Olsen​     1 år

​       Ketil Stokkan         2 år

Revisorer​       Tina Øyås​       1 år

​       Per Åge Hansen​      2 år

 

Orienteringssaker

Da årsmøtet er forskjøvet, orienterte leder litt om ståa hittil i år. Vi har fått ny festekontrakt med kommunen for vårt areal, med 50 års festetid og øvrige betingelser som før. Teigene er slått sammen til en, og grensene mot vest og langs Gammelosveien er noe justert. Vi har på vanlig kontrakt fått leie et areal øst for Rosenviks område for oppstilling av båtkrybber etc. Det er laget ny innkjøring til anlegget, montert ny bom, og nytt nøkkelsystem. Utelys er utstyrt med ledlamper. 

Da utleie ikke skjer pga pandemien kan vi vanskelig unngå et driftsunderskudd i 2020.

 

 

 

sign, Trygve Sundlisign. Jon B. Mjøen


Tilbake