Topp
 
Styremøte 14. oktober 2020

Tilstede: Johan R. HovsbakkenHelge Meyer, Turid HusdalJon Ålberg, Ole Johan Hansen, Geir Mule, Turid SkogåsRalph Dyrseth, Jostein Mule, Bjørn Prestmo, Kjell Hågensen, Hermann EkliBernt Ole Knudsen, Håvard Hovsbakken, Per Holt (referent)

Forfall: Jan Kristian Ålberg

 

Saker: 

1. Godkjenning av innkalling og dagsorden

Ok

2. Godkjenning av referat fra forrige styremøte 

Ok

3. Orientering fra kasserer 

På grunn av pandemien og derav manglende utleie må vi nå regne med at budsjettet for 2020 ikke oppnås

Vi innhenter tilbud fra flere forsikringsselskap for å sikre rett kostnad. Det hevdes å være en fordel med stedlig representasjon, men priser vil også bli skaffet fra selskap uten kontor her for å sjekke hva vi kan spare.

4. Orientering fra havnesjef

Båthallen er i ferd med å fylles oppCa 15 seilere kommer fra Trondheim for vinteropplag 17.10.

 

5. Orientering fra husstyret

Minimal utleie. Terna har søkt om kommunens utlyste midler knyttet til inntektstap pga pandemien.

 

6. Eventuelt  

Jon og Per møtte i forliksrådet 17.9. Fraværsdom ble avsagt til vår fordel da motpart ikke møtte. Imidlertid har vi nå fått beskjed fra forliksrådet om at denne dommen er satt til side pga motpartens helse, uklarheter i adressering etc, og at nytt møte blir berammet.

 

Styremøtet ble holdt like før det forskjøvete årsmøtet, som med oppmøte av 29 medlemmer følgelig var beslutningsdyktig.

 

Det er enighet om at plaketter med æresmedlemmer som har gått bort tas ned fra storsalen.

 

Neste styremøte er satt til onsdag 28.10.2020 kl. 19.00

 


Tilbake