Topp
 
Styremøte 10. juni 2020

Tilstede: Johan R. HovsbakkenHelge MeyerTurid Husdal,Jon Ålberg, Ole Johan Hansen, Geir Mule, Turid Skogås,Håvard Hovsbakken, Ralph Dyrseth, Jostein Mule, Bjørn Prestmo, Kjell Hågensen, Per Holt (referent)

Forfall: Bernt Ole Knudsen, Jan Kristian Ålberg

 

Saker: 

1. Godkjenning av innkalling og dagsorden. Ok
2. Godkjenning av referat fra forrige styremøte. Ok
3. Orientering fra kasserer 

En inkassosak er satt i bero i påvente av annen løsning med den det gjelder. Helge og Per følger opp med tilsvar i en annen inkassosak som skal opp i forliksrådet.

                        

4. Orientering fra havnesjef

Kondemnale båter som tar opp plass fjernes etter samtykke med eier.

Historielaget skal bidra med sin andel i det nye gjerdet mot vest, som kostet 42000,-.

Arealet øst for Birkelandskuret er nå ryddet og klart for bruk til lagring av båtkrybber.

Vi er godt fornøyd med tilbakeføring av anleggsområdet etter leggingen av rør langs Gammelosveien.

 

5. Orientering fra husstyret

P.t. ingen utleie.

 

6. Eventuelt  

Årsmøtet utsettes til høsten, avhengig av pandemiens utvikling. 

Et medlem er nå pga sin oppførsel uønsket, og utelates frabåtklubben etter flere hendelser i strid med våre regler og retningslinjer. 

 

 

Neste styremøte holdes onsdag 9. september kl. 18:00.


Tilbake