Topp
 
Referat fra styremøte i Terna 10. mars 2020

Tilstede i Terna og pr. telefon

Johan R. HovsbakkenTurid Husdal, Jon Ålberg, Ole Johan Hansen, Helge Meyer, Per Holt (referent)

 

Møtet kom i stand pga bekymring knyttet til utvikling av koronapandemien og vårt forestående årsmøte. Etter kommunikasjon med kommunelegen besluttet styret å utsette årsmøtet på ubestemt tid, og informere om dette på Facebookvår egen webside og oppslag i Terna med følgende tekst:

 

ÅRSMØTET I TERNA UTSETTES

Etter samtale med kommunelege Jimmy Wikell utsettes det annonserte årsmøtet. Faren for videre koronasmitte er ennå lite avklart, og mange av våre medlemmer antas å tilhøre definerte risikogrupper. Rådet fra kommunelegen er derfor at møtet bør unngås dersom gjennomføring ikke er tvingende nødvendig. Innen noen uker regner man med å vite mer om hvordan pandemien utvikler seg. Styret i båtklubben kommer tilbake på ny dato for årsmøtet når det er mulig. 

Styret, 10. mars 2020

 

Det planlagte styremøtet torsdag 19.mars kl. 18:00 opprettholdes.


Tilbake