Topp
 
Styremøte 7. januar 2020
Tilstede fra styret: Johan R. Hovsbakken, Turid Husdal, Jon Ålberg, Ole Johan Hansen, Helge Meyer, Per Holt (referent) Tilstede fra valgkomiteen: Terje Olsen, Ketil Stokkan

Møtet kom i stand pga behov for samtaler mellom valgkomiteen og hovedstyret, samt presserende tilsvar i en inkassosak.
Dameklubbens representant ble dessverre ikke innkalt til dette møtet.

Saker:
1. Valg ved årsmøtet 2020

2. Inkassosak

• På grunn av sykdom og andre årsaker har vi problemer med tilstrekkelig bemanning i husstyret. For å sikre inntekten fra lokalutleie er det viktig å opprettholde den gode måten dette er fulgt opp på. Dernest ser det ut til at vi i dag ikke har nok ressurser på renhold, som så langt også har vært utmerket utført. Møtet luftet forskjellige alternativ, både på kort og lang sikt, som valgkomiteen vil jobbe videre med.

• Over lengre tid har styret jobbet med en omfattende sak hvor mislighold av avtaler og oppgjør for båtplass og arealleie har stått sentralt. Våre utestående krav i saken ble sendt til inkasso før Jul, og prosessen videre krever et gjennomarbeidet tilsvar på hva motparten hevder. Dette ble diskutert.

Neste styremøte holdes onsdag 5.2.2020 kl. 1800

Tilbake