Topp
 
Ekstraordinært årsmøte 29. mai 2019
Møtet ledet av styreleder Johan R. Hovsbakken.

25 frammøtte.

Sak: Nytt nøkkelsystem. Kostnaden – kr. 84.967,74 så stor at anskaffelsen må årsmøtebehandles.
Jon Kristian Ålberg orienterte om nøkkelsystemet, viste bilder av systemet og økonomisk overslag.

Etter en spørsmålsrunde gikk årsmøtet inn for anskaffelsen enstemmig.

Møtet slutt kl. 19.20.

Ref: Helge Meyer.

Tilbake