Topp
 
Vaktliste 2018

Vaktliste for 2018 er nå klar.

OBS VIKTIG :

Gebyr for manglende frammøte på vakt er kr. 1000,- (et tusen) for første gangs fravær.

For andre gangs fravær er gebyret 5000,- (fem tusen)

Ved eventuelt tredje fravær opphører ditt medlemskap

i Terna med øyeblikkelig virkning.

Er det noe du lurer på i forbindelse med dine vakter må du diskutere saken i god tid med Havnesjef Jon Ålberg.

Han har følgende nummer : 924 80 580. 

Vaktliste 2018

21. Mai

Reidar Paulsen

22.Mai

Kjell Hagen

23. Mai

Jørn A. Ophaug

24. Mai

Stig Staffne

25. Mai

Willy Sæther

26. Mai

Jostein Karlsen

27. Mai

Ben Jimmy Langmo

28. Mai

Karl Taranger

29. Mai

Arve Knutsen

30. Mai

Rolf Rønning

31. Mai

Bjørn A Prestmo

01. Juni

Harry Nilsen

02. Juni

Finn Berbusmel

03. Juni

Ole Sundli

04. Juni

J. Teigene

05. Juni

Trygve Sundli

06. Juni

Arve Gausen

07. Juni

Freidar Olsen

08. Juni

Alf H Skeie

09. Juni

Bjørn Næss

10. Juni

Tormod Jønsberg

11. Juni

Asbjørn Gjønnes

12. Juni

Jan A Belsvik

13. Juni

Arve O Schevik

14. Juni

Arnulf Knudsen

15. Juni

Lars Bremnes

16. Juni

Rickhard Bjørklund

17. Juni

Inger Bjørnstad

18. Juni

Halvor Hansen

19. Juni

Tore Forbord

20. Juni

Per Holt

21. Juni

Sissel Berg

22. Juni

Ola H Fagerholt

23. Juni

Jørn Flåtten

24. Juni

Nils Værnes

25. Juni

Thorleif Torgersen

26. Juni

Jostein Askim

27. Juni

Aage Starup Isaksen

28. Juni

Trond Nebb

29. Juni

Arnstein Rye

30. Juni

Jon E Gåsbakk

01. Juli

Geir Hermannstad

02. Juli

Harald Fredriksen

03. Juli

Torvald Langholm

04. Juli

Bjørn Rickvoldsen

05. Juli

Geir Arntsen

06. Juli

Snorre Hellevik

07. Juli

Sondre Bjørnbeth

08. Juli

Lars Ingdal

09. Juli

Helge Ødegård

10. Juli

Hans Marschall

11. Juli

Kjell Hågensen

12. Juli

Sturla Fagerholt

13. Juli

Tom R Olsen

14. Juli

Tormod Midtlyng

15. Juli

Jon Ålberg

16. Juli

Kjell Løkken

17. Juli

Oddbjørn Grøseth

18. Juli

Sigbjørn Kåsbøll

19. Juli

Morten Alver

20. Juli

Sverre Bye

21. Juli

Edvard Almli

22. Juli

Jon Borgar Mjøen

23. Juli

Roy Ålberg

24. Juli

Petter Eriksen

25. Juli

Morten Kvernstad

26. Juli

Tom Mardal

27. Juli

Arne P Kjøraas

28. Juli

Harald Bugge

29. Juli

Jon Bye

30. Juli

Yngvar Auran

01. August

Bjørn Egil Flø

02. August

Thamshavn

03. August

Tor A Solem

04. August

Jarle Ustad

05. August

Jon Sjøstrøm

06. August

Ivar Bye

07. August

Brage Lium

08. August

Knut I Olsen

09. August

Hans I Langeng

10. August

Andreas Antonsen

11. August

Elisabeth O Mule

12. August

Bjørnar Antonsen

13. August

Johan R Hovsbakken

14. August

Svend Solberg

15. August

Orkdal Håndverkservice as

16. August

Asbjørn Einarson

17. August

Laila Reitan

18. August

Lars Mælen

19. August

Einar Aalberg

20. August

Robert Edvartsen

21. August

Øystein Hoff

22. August

Kjell Sletvoll

23. August

Hermann Eriksen Ekli

24. August

Joar Gaustad

25. August

Tor J Sund

26. August

Svein Lorntzen

27. August

Harald Dørdal

28. August

Arnt B Dyrnes

29. August

Oskar Solstad

30. August

Orkla Gjestegård

31. August

Ottar Knudsen

01.September

Bengt Benberg

02.September

Kåre Westerås

03.September

Bernt O Knudsen

04.September

Rudolf Gjengstø

05.September

Egil Husdal

06.September

Hans O Ebbesen

07.September

Oddbjørn Halsetrønning

08.September

Erik Nordtømme

09.September

Jan Åge Mortensen

10.September

Arnt O Midtømme

11.September

Ståle Antonsen

12.September

Ole M Rømmesmo

13.September

Per Rønning

14.September

Steve Tverrå

15.September

Erik M Garberg

16.September

 

17.September

 

18.September

 

19.September

 

20.September

 

21.September

 

22.September

 

23.September

 

24.September

 

25.September

 

26.September

 

27.September

 

28.September

 

29.September

 

30.September

 

 

 


Tilbake